Διερεύνηση, ανάλυση και σχεδιασμός έξυπνων ενεργειακών συστημάτων με χρήση υβριδικών τεχνολογιών ΑΠΕ και αποθήκευσης

Η παρούσα Σύμβαση αφορά τη διερεύνηση, τη διαστασιολόγηση και το σχεδιασμό διασυνδεδεμένων με το δίκτυο συστημάτων αποθήκευσης, όπως ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταριών) πολλαπλών τύπων και υδρογόνο τα οποία συνεπικουρούνται ενεργειακά από μονάδες ΑΠΕ ως κύρια πηγή τροφοδότησης τους (υβριδικοί σταθμοί). Επιπλέον, μελετάει την ένταξη των υπό ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων στις αντίστοιχες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο του διασυνδεδεμένου όσο, και των νησιωτικών συστημάτων και τη συνεισφορά των συστημάτων αποθήκευσης στους μηχανισμούς εφεδρείας και την ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου.

Πρόσφατα άρθρα