Περιγραφή – παρουσίαση

Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής έχει ως σκοπό την προώθηση εφαρμογών ΑΠΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας. Ως γνώμονα έχει την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παραγωγή/χρήση της ενέργειας, με την υποστήριξη κάθε είδους δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών) στους παραπάνω τομείς.