Όργανα – Διοίκηση

Διευθυντής  
Δρ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης
Καθηγητής, karapidakis@hmu.gr

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής 
Δρ. Φώτης Μαυροματάκης
Καθηγητής, fotis@hmu.gr

Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής 
Δρ. Κυριάκος Σιδεράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, ksiderakis@hmu.gr

 

 

  •