Μέλη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εμμανουήλ Καραπιδάκης

Ο Δρ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης είναι κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών και Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’| ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φώτης Μαυροματάκης

Είναι Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’| ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Θρασύβουλος Μανιός

είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α’| ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Κατσαπρακάκης

Είναι Πρόεδρος και Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β’| ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κυρίακος Σιδεράκης

Είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το 2016 εντάχθηκε στο Ελληνικό Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β’| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Καλογεράκης

Είναι αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ
και Ερευνητής στο εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων της ίδιας Σχολής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Μηχανική Ευχρηστίας, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, τις μεθόδους ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού και την κυματική μετάδοση.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ιωάννης Κατσίγιαννης

Είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενσωμάτωση τους στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Η.Ε), τα αυτόνομα Σ.Η.Ε, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, τα Έξυπνα Δίκτυα, την Εξοικονόμηση Ενέργειας καθώς και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αντώνιος Τσικαλάκης

Είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Βελτιστοποίηση και διαχείριση λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων ειδικά σε νησιωτικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με διεσπαρμένη παραγωγή και ενεργειακή αποθήκευση.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Ορφανουδάκης

Είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με ερευνητικά ενδιαφέροντα στους τομείς μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων και τη διασύνδεση Α.Π.Ε στο δίκτυο.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Κονταξάκης

Είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετικά με την ανάπτυξη ανεμοκινητήρων, τη μελέτη και τον σχεδιασμό καινοτόμων πτερυγώσεων για ανεμογεννήτριες και με το σχεδιασμό μικρών ανεμογεννητριών., Επίσης ασχολείται με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ’| ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Αμαλία Μουτσοπούλου

Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι ” Ευφυής Έλεγχος Δομικών Κατασκευών”.

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ’| ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ

Αναστασία Κατσαμάκη

Είναι μέλος ΕΔΙΠ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και μέλος ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το γνωστικό αντικείμενο της αφορά τον Έλεγχο ποιότητας και τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων με έμφαση στη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συμπεριφοράς, με ερευνητικά ενδιαφέροντα την ανάλυση δεδομένων, την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, τη διαχείριση αποβλήτων, τη βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων παραγωγής.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

Εμμανουήλ Βαρουχάκης

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ’| ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Γεωργία Μακρύδου

Είναι Ακαδημαϊκή Διευθύντρια στη Διαχείριση Ενέργειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ESCP Business School και βοηθός στο Κέντρο Διαχείρισης Ενέργειας. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τον τομέα της Ενεργειακής Οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με την αειφορία, την ενεργειακή απόδοση, τα παράγωγα ενέργειας, την περιβαλλοντική & ενεργειακή πολιτική.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

Αριστείδης Κουτρούλης

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Δημήτριος Γκιαουράκης

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Νικόλαος Μαυρικάκης

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Σοφία Υφαντή

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Γεώργιος Κοζυράκης

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Γεώργιος Αρναουτάκης

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Ι.Τ.Ε

Κατερίνα Σπανουδάκη

avatar_image

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ’| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Αλέξανδρος Πασπάτης

Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση, τον έλεγχο και την ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση διεσπαρμένων πηγών που συνδέονται με ηλεκτρονικά ισχύος.