Παραλαβή νέου εργαστηριακού εξοπλισμού

Παραλαβή νέου εργαστηριακού εξοπλισμού από το Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής και το τμήμα ΗΜΜΥ του ΕΛΜΕΠΑ.
Συγκεκριμένα, παραλάβαμε από την εταιρία Lucas Nülle, εργαστηριακό εξοπλισμό που αφορά στην μοντελοποίηση μετασχηματιστών, αιολικών γεννητριών, DC συστημάτων μεταφοράς υψηλής τάσης (HVDC), μοντελοποίηση και διαχείριση ενέργειας έξυπνων δικτύων (Smart Grids).
Ενδεικτικά παρουσιάζονται επιλεγμένες φωτογραφίες του νέου εξοπλισμού.

Πρόσφατα άρθρα