Συμβολή στην μοντελοποίηση και εν συνεχεία στην βελτιστοποίηση διαχείρισης και λειτουργίας νησιδοποιημένου δικτύου τροφοδοτούμενο κατά 100% από ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης

Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμους πόρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ).  Αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2022 και θα έχει διάρκεια 2 έτη. Το έργο θα διεκπεραιωθεί από τον Πομποδάκη Ευάγγελο, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, υπό την επίβλεψη του διευθυντή του Ινστιτούτου Δρ. Καραπιδάκη Εμμανουήλ και της Δρ. Μακρίδου Γεωργίας. Ερευνητικά, θα εστιάσει σε πέντε (5) βασικούς άξονες:

  1. Μοντελοποίηση των νησιδοποιημένων δικτύων ΑΠΕ.
  2. Βελτιστοποίηση λειτουργίας των νησιδοποιημένων δικτύων ΑΠΕ.
  3. Αποθήκευση ενέργειας σε νησιδοποιημένα δίκτυα ΑΠΕ.
  4. Εξοικονόμηση ενέργειας και συμμετοχή του φορτίου σε νησιδοποιημένα δίκτυα ΑΠΕ.
  5. Προστασία των νησιδοποιημένων δικτύων ΑΠΕ.

 

Πρόσφατα άρθρα