Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πόρων των Δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων εξορθολογισμού των δαπανών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις δημοτικές εγκαταστάσεις, με παράλληλη δρομολόγηση στοχευμένων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογίες ΑΠΕ είτε για ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων είτε για την κατασκευή αυτόνομων μονάδων (υβριδικά συστήματα) σε σημαντικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Η εκπόνηση της προσβλέπει στη διερεύνηση των αναγκαίων και σύγχρονων απαιτήσεων, για ευρεία εφαρμογή και χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ, για αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων και για περιβαλλοντικά ορθολογική και ενεργειακά βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων, προωθώντας την κυκλική οικονομία.

Πρόσφατα άρθρα