Στρατηγικός Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Δήμου Φαιστού

Η Προγραμματική Σύμβαση σε συνεργασία του Δήμου Φαιστού με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εστιάζει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και βιώσιμου μοντέλου ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θα ενδυναμώνει και θα σταθεροποιεί τις ζωτικές λειτουργίες (ενέργεια, νερό, απόβλητα)  ενός συστήματος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα έχει ως στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, με ευρεία εφαρμογή και χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ, για αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων και για περιβαλλοντικά ορθολογική και ενεργειακά βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων.

Πρόσφατα άρθρα