Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ονοματεπώνυμο Θέση E-mail Τηλέφωνο
Κωνσταντίνος Φιορέντζης Υπ.Διδάκτωρ kfiorentzis@hmu.gr 2810 379793
Μαρείνη Μαρκάκη Υπ.Διδάκτωρ marinimarkaki@hmu.gr 2810 379793