Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

  • Ενεργειακή αξιοποίηση βιο-αποβλήτων, αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων
  • Διαχείριση υγρών αποβλήτων
  • Διάδοση επιφανειακής και υπεδάφιας ρύπανσης