Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γνωστικά Αντικείμενα Εργαστηρίου: 

  •  
  • ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης
  • δίκτυα και υποσταθμοί χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης
  • διηλεκτρικά υλικά
  • εξοπλισμός υψηλής τάσης και μετρήσεις
  • ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρμογές τους
  • συστήματα φωτισμού
  • ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και μηχανές
  • ηλεκτροκίνηση
  • διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας