Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Γνωστικά Αντικείμενα Εργαστηρίου: 

  • παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
  • φωτοβολταϊκά ενεργειακά συστήματα,
  • αιολικά ενεργειακά συστήματα
  • ενεργειακά συστήματα βιομάζας, γεωθερμίας, κυμάτων, παλιρροϊκής ενέργειας, υδραυλικής ενέργειας
  • διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα
  • ηλιακά ενεργειακά συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας
  • εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ
  • ενσωμάτωση ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ σε κτήρια
  •  
  •